Projekto „Klimato kaitos švelninimas ir pritaikymas vietos lygmeniu“ konferencijos atgarsiai 

Plačiau apie įvykusį renginį skaitykite čia


Š.m. balandžio mėn. 20 d. įvyks Projekto "Klimato kaitos švelninimas ir pritaikymas vietos lygmeniu"  ĮŽANGINĖ KONFERENCIJA.

Konferencijos programa


2017 m. vasario mėn. 10 d. prasidėjo projektas "Klimato kaitos švelninimas ir pritaikymas vietos lygmeniu".

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia


Gerb. KREA svetainės lankytojau,

Ką manote apie išmanųjį vartotoją išmaniame (pažangiame) elektros tinkle? Kaip įtraukti vartotoją į tokio tinklo kūrimą? Tai nauja, europinio lygmens problema.

Projekto SET-UP (Smart Energy Transition to Upgrade Regional Performance, liet. Per išmaniąją energetiką – į regiono ekonominę pažangą) vykdytojams svarbi Jūsų nuomonė!

Kviečiame ją pareikšti interneto svetainėje, pasinaudojant anketa „SET-UP VIEŠOSIOS NUOMONĖS TYRIMAS tema Elektros vartotojų įtraukimas į išmaniųjų elektros tinklų kūrimą“

Dėkojame Jums!


   2010-10-14
Daugiau naujienų
Kauno miesto savivaldybė
Kauno technologijos universitetas
Lietuvos energetikos institutas
Akcinė bendrovė "Kauno energija"
Registruotiems vartotojams
SEMINARAI

Kauno Regioninės Energetikos Agentūros organizuoti seminarai:


Šių metų balandžio 26 dieną vyko Kauno regioninės energetikos agentūros ir Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuotas renginys skirtas Merų pakto iniciatyvai - "Merų paktą pasirašiusių Lietuvos savivaldybių veiklos rezultatų aptarimas". Susitikimo metu savivaldybių atstovai pasidalijo savo patirtimi įgyvendinant šią iniciatyvą, ekspertai pristatė su Merų pakto iniciatyva susijusias veiklas bei galimybes. Susitikimo pranešimai:   

Daugiau renginio nuotraukų galite rasti čia


Ketvirtadienį, lapkričio 22 dieną, Kauno miesto savivaldybės administracijos didžiojoje salėje įvyko Merų pakto iniciatyvai skirta Energetikos diena. Daugiau nei šimtą Kauno miesto vyresnių klasių moksleivių bei mokytojų, sutraukęs renginys buvo skirtas Kauno miesto energetinės situacijos bei atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimui energetikoje pristatymui.
Susitikimo įžanginį žodį taręs Kauno miesto savivaldybės Tarybos narys Gediminui Žukauskas kvietė moksleivius aktyviai domėtis energetika. Kauno miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus vedėjas Algirdas Vaitiekūnas pristatė Energetikos skyriaus veiklą, Kauno miesto energetikos ūkio būklę bei jos perspektyvas. 
Lietuvos vėjo elektrinių energetikos asociacijos direktorius Saulius Piškrys aptarė vėjo energijos panaudojimo perspektyvas bei esamas kliūtis Lietuvoje. Lietuvos biomasės energetikos asociacijos specialistė Vilma Gaubytė papasakojo apie šilumos ir elektros gamybą iš biomasės, taip pat apie biokuro potencialą Lietuvoje ir pasaulyje.  „Lietuvos energijos“ hidroelektrinių departamento direktorius Juozas Bartlingas papasakojo apie hidro energiją, Kauno hidroelektrinę bei prieš kelis metus įgyvendintą jos renovaciją.
Renginio dalyvius atėjęs pasveikinti Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas trumpai papasakojo apie Merų pakto iniciatyvą bei paskatino susirinkusius būti aktyviais sprendžiant miesto energetines problemas.
KTU dėstytojas ir UAB „Terma“ inžinierius Rokas Valančius moksleiviams pristatė saulės energetikos temą, didžiausias saulės jėgaines Lietuvoje, išryškino saulės kolektorių ir fotoelementų ypatybes. Lietuvos geotermijos asociacijos bei Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos atstovas, Arūnas Mažintas, jaunimą supažindino su naujausiomis pasyvaus namo statybos tendencijomis, integruotomis šilumos siurblių schemomis bei Lietuvos geotermijos asociacijos veikla. Susitikimo pabaigoje KREA direktorius Feliksas Zinevičius, moksleivius supažindino su Merų pakto iniciatyva, prie kurios nuo 2008 metų yra prisijungęs Kauno miestas. Taip pat buvo apžvelgti energijos bei šalto vandens suvartojimo Kauno miesto mokyklose ir darželiuose rezultatai, lemiantys CO2 emisijas Kauno mieste.
Kiekvienas atstovas po savo pranešimo moksleiviams uždavė po klausimą, į kurį atsakę moksleiviai laimėjo energiją taupančias lemputes. Po renginio moksleiviams buvo suorganizuotos ekskursijos į Kauno hidroelektrinę, Lapių biodujų jėgainę bei Kauno vandenvalos įmonę.


 Daugiau renginio nuotraukų galite rasti čia


Balandžio 25 dieną, Kauno regioninės energetikos agentūros specialistai apsilankė Pakruojo „Žemynos“ pagrindinėje mokykloje bei papasakojo vaikams apie klimato kaitą bei energijos taupymo buityje svarbą.
Renginyje dalyvavo trys „Žemynos“ pagrindinės mokyklos penktokų klasės – viso 72 moksleiviai. Vaikams susitikimo metu buvo papasakota kaip jie gali paprastai taupyti energiją keisdami savo kasdienius įpročius – išjungti nenaudojamus prietaisus, naudoti efektyvius prietaisus, taupyti vandenį ir kt..
Renginio metu vaikai piešė piešinius energijos vartojimo ir taupymo temomis, žiūrėjo animacinius filmukus, atsakinėjo į įvairius klausimus. Susitikimo pabaigoje vyko viktorina, kurios metu atsakius į klausimus buvo galima laimėti įvairių prizų. Atsisveikinant tiek mokiniai, tiek mokytojai buvo apdovanoti smulkiais suvenyrais.
Pakruojo savivaldybė yra prisijungusi prie tarptautinės iniciatyvos – Merų Pakto. Ši iniciatyva skatina Europos miestus ir savivaldybes aktyviai veikti energetikos srityje, mažinti energijos vartojimą ir aplinkos taršą. Pakruojo savivaldybė dalyvaudama projekte yra įsipareigojusi rengti Energetikos dienas ir taip supažindinti gyventojus su darniu energijos vartojimu, jo nauda savivaldybėje. Tokių renginių metu svarbu supažindinti jaunimą, kaip būsimus didžiausius energijos vartotojus, su energijos taupymo nauda ir svarba.

Daugiau renginio nuotraukų rasite čia


Rugsėjo 15 d., ketvirtadienį, Kaune vyko seminaras, kurio metu savivaldybėms buvo pristatyti dalyvavimo Merų pakte privalumai bei aptartas jų vaidmuo kuriant darnios energetikos politiką. Seminarą “Merų paktas ir darnios energetikos veiksmų planai: savivaldybių vaidmuo bei finansinės galimybės įgyvendinant darnios energetikos politiką” surengė Kauno regioninė energetikos agentūra (KREA) kartu su tarptautiniais bei Lietuvos partneriais - Europos Sąjungos (ES) programos “ManagEnergy” biuru, Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) bei Merų pakto biuru (Covenant of Mayors Office).

Seminare, kuriame dalyvavo merai, savivaldybių administracijų vadovai, savivaldybių energetikos ir aplinkosaugos srities specialistai, buvo pristatyta Europos Komisijos iniciatyva „Merų paktas“. Taip pat buvo aptartos darnios energetikos veiksmų planų bei Atsinaujinančių išteklių energetikos naudojimo plėtros planų rengimo aktualijos, darnios energetikos politikos priemonių įgyvendinimo finansavimo klausimai bei pristatyta Lietuvos ir kitų šalių geroji patirtis didinant efektyvų energijos vartojimą. Feliksas Zinevičius taip pat pristatė projektą "Energetika Merams" bei dar kartą pakvietė susidomėjusias savivaldybes prisijungti prie jo. (daugiau informacijos apie projektą www.energyformayors.eu)

KREA kartu su LSA planuoja tapti merų pakto iniciatyvos koordinatoriais: LSA bus atsakinga už informacinę sklaidą, o šioje srityje patirtį turinti KREA pagelbės savivaldybėms rengiant Darnios energetikos veiksmų planus. 

 

Susitikimo momentai

Daugiau susitikimo nuotraukų rasite čia


Šių metų balandžio 11 dieną Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parke, Breslaujos g. 3b vyko "Energetikos dienos" renginys. Į KREA organizuojamą renginį buvo kviečiami visų Kauno miesto vidurinių mokyklų ir gimnazijų atstovai. Renginio dalyviai buvo supažindinti su Kauno miesto energetine situacija, CYBER Display kampanija, atsinaujinančių energetikos šaltinių panaudojimo galimybėmis.

Susitikimo momentai

Daugiau susitikimo nuotraukų rasite čia


„CYBER-Display“ projektas yra skirtas ES direktyvos dėl pastatų energinio naudingumo įgyvendinimo skatinimui. Jei nacionaliniame Pastato energinio naudingumo sertifikate yra atspindėtos pastato potencinės galimybės, tai Display sertifikate – operatyviniai duomenys – suvartojami elektros, šilumos bei šalto vandens kiekiai ir dėl vartojimo emituotas CO2 dujų kiekis.

Gautiems rezultatams aptarti š.m. gruodžio mėn. 15 ir 16 dienomis buvo organizuoti susitikimai–seminarai atskirai su mokyklų ir darželių vadovais. Seminaruose dalyvavo Kauno miesto tarybos Miesto ūkio ir energetikos komiteto pirmininkas Gediminas Žukauskas, Švietimo ir kultūros departamento direktorius Edmundas Balasevičius, Švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistas Edvardas Starkus, Švietimo ir kultūros įstaigų veiklos analizės skyriaus vyr. specialistas Vygandas Žiurkelis, AF Terma atstovas Donatas Barysa, UAB „Embritas“ direktorius Jordanas Vyšniauskas ir statybų vadovas Evaldas Globys.

Mokyklų ir darželių tyrimo rezultatus pateikė KREA direktorius dr. Feliksas Zinevičius. Savo patirtimi rengiant paraiškas pastatų renovacijai pasidalino Vilniaus m. švietimo ir planavimo skyriaus vyr. specialistė Inga Šlikienė, o paraiškų įgyvendinimo kelius apžvelgė UAB „Vilniaus vystymo kompanijos“ projektavimo priežiūros skyriaus viršininkas Vidmantas Mikalauskas. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį renovuojant pastatus? – atsakymą į šį klausimą pateikė KTU doc.dr. Jūratė Karbauskaitė.

Buvo apdovanota geriausiai konkurse pasirodžiusi mokykla - Kauno „Nemuno“ vidurinė mokykla (Rita Gabrilavičienė), spec. mokykla - P.Eimučio jaunimo ir choreografijos mokyklos (Saulius Buzas), vaikų darželis – Kauno lopšelis-darželis „Gintarėlis“ (Beata Labutytė).

Susitikimo momentai

Daugiau susitikimo nuotraukų rasite čia


Šių metų lapkričio mėn. 11 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre įvyko „DISPLAY diena“. DISPLAY iniciatyvos tikslas – remti ES Direktyvos dėl pastatų energinio naudingumo įgyvendinimą skatinant savivaldybes viešai skelbti informaciją apie viešųjų pastatų suvartojamą energiją, sunaudojamo vandens ir išmetamų CO2 išlakų kiekius.

Renginyje dalyvavo 133 Kauno m. mokyklų ir vaikų darželių vadovai, Kauno m. Švietimo ir kultūros departamento direktorius Edmundas Balasevičius, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas Antanas Bagdonas, Kauno m. Tarybos Ūkio ir energetikos komiteto pirmininkas Gediminas Žukauskas. Renginio metu pranešimus pateikė LR Švietimo ir mokslo ministerijos investicijų skyriaus atstovė Vilma Vėtaitė „Mokyklų ir vaikų darželių renovacija Lietuvoje ir Kaune“ (pristatymas)  ir Kauno Regioninės Energetikos Agentūros (KREA) direktorius Feliksas Zinevičius „Display projektas ir Kauno m. mokyklų bei vaikų darželių tyrimo rezultatai“.

Visi renginio dalyviai gavo DISPLAY sertifikatus, o geriausiai pasirodžiusios įstaigos: „Nemuno“ vidurinė mokykla, J.Grušo vidurinė mokykla, „Aušros“ gimnazija, lopšelis-darželis „Gintarėlis“, lopšelis-darželis „Spindulys“, lopšelis-darželis „Žemyna“, P.Eimučio jaunimo mokykla & Choreografijos mokykla, M.Petrausko muzikos mokykla & M.Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centras, A.Martinaičio dailės mokykla - buvo apdovanotos Kauno m. mero Andriaus Kupčinsko „Garbės raštais“ ir dovanomis.

Susitikimo momentai

Daugiau susitikimo nuotraukų rasite čia


2010 metų lapkričio 10 dieną Kauno miesto savivaldybėje vyko mokomasis seminaras miesto gyventojams. KREA kartu su Kauno savivaldybe organizuoja mokomųjų seminarų ciklą energijos taupymo namuose tema. Tai buvo pirmasis susitikimas iš suplanuotų šešių. Šį kartą buvo nagrinėjamos šios temos:

  • Kauno miesto renovuotų daugiabučių eksploatacijos rezultatai;
  • Daugiabučių renovacijos „silpnos vietos“ ir kaip reikėtų jas taisyti;
  • Atsinaujinančių energijos išteklių technologijų (šilumos siurblio) instaliavimas daugiabučiame pastate–teorija ir praktikos rezultatai.

Seminaro metu Gediminas Zakšauskas iš Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros pristatė daugiabučių atnaujinimo finansavimo modelį.  Zenonas Baranauskas, 201 butų savininkų bendrijos pirmininkas, pristatė bendrijos renovuotą namą, renovacijos pliusus, energijos sutaupymą ir kt. Pastatų sertifikavimo eskpertas, Rolandas Samajauskas, supažindino su didžiausiomis klaidomis renovuojant daugiabutį pastatą. Ekokodo įmonės atstovas pristatė šilumos siurblio panaudojimo galimybes daugiabučiame name.

Sekantis seminaras "Daugiabučio pastato šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo sistemos renovacija" tema vyks lapkričio mėnesio 24 dieną, 17 valandą, Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje . Visus maloniai kviečiame atvykti.  

Susitikimo momentai.

Daugiau susitikimo nuotraukų rasite čia


2010 metų spalio 12 dieną vyko Kauno regioninės energetikos agentūros organizuotas susitikimas/seminaras tema "Šilumos siurblių integracija renovuojant daugiabučius pastatus". Šis susitikimas buvo skirtas daugiabučius pastatus administruojančioms ir prižiūrinčioms įmonėms, norint pristatyti alternatyios energijos šaltinių panaudojimą karšto vandens bei šilumos gamybai daugiabučiuose namuose.

Susitikimo pranešėjai:

  • Vigalijus Fetisovas
  • Arūnas Marcinkevičius
  • Tautvydas Aleksandravičius

Artėjant susitikimui į pabaigą Feliksas Zinevičius pristatė realų pavyzdį kaip viename daugiabutyje Alytuje šilumos gamybai yra naudojamas šilumos siurblys .

Seminaro pabaigoje pasisakė Kauno savivaldybės Tarybos narys bei Energetikos komiteto pirmininkas Gediminas Žukauskas.

Susitikimo momentai 

 

Weblance
Weblance_CMS
Weblance Weblance